Hoa Lan

 Asco Vàng - Vanda Lai Ngọc Điểm Thơm  Asco Vàng - Vanda Lai Ngọc Điểm Thơm
Giá: 220,000₫
 Cattleya Bông Trắng [Giao Hàng Toàn Quốc]  Cattleya Bông Trắng [Giao Hàng Toàn Quốc]
Giá: 140,000₫
 Lan Asco Đỏ Đốm - Cực Siêng Hoa Và Thơm  Lan Asco Đỏ Đốm - Cực Siêng Hoa Và Thơm
Giá: 170,000₫
 Lan Cattleya Cam Lưỡi Đỏ  [Giao Hàng Toàn Quốc]  Lan Cattleya Cam Lưỡi Đỏ  [Giao Hàng Toàn Quốc]
Giá: 140,000₫
 Lan Vanda Lá Kim Singapore  Lan Vanda Lá Kim Singapore
Giá: 170,000₫
 Lan Vanda Nắng - Vanda Lá Kim [Siêng Hoa]  Lan Vanda Nắng - Vanda Lá Kim [Siêng Hoa]
Giá: 170,000₫