Giá Thể - Phân Bón

 Combo 3 chai phân bón lan Grow More - Terrasorb  Combo 3 chai phân bón lan Grow More - Terrasorb
Giá: 75,000₫
 COMBO 5 CHAI PHÂN BÓN TAN CHẬM THÔNG MINH RYNAN  COMBO 5 CHAI PHÂN BÓN TAN CHẬM THÔNG MINH RYNAN
Giá: 125,000₫
 Đá Vermiculite – đá Vơ mi Namix (Size 2 – 4mm)  Đá Vermiculite – đá Vơ mi Namix (Size 2 – 4mm)
Giá: 40,000₫
 Phân bón N3M - Ra Rễ Cực Mạnh 100g  Phân bón N3M - Ra Rễ Cực Mạnh 100g
Giá: 20,000₫
 Phân Bón Siêu Kích Rễ Terra Sorb 4 - 100ml  Phân Bón Siêu Kích Rễ Terra Sorb 4 - 100ml
Giá: 23,000₫