Hoa Lan Vanda

 Lan Vanda Cam Đỏ - Bông To Đẹp Size Khủng Long  Lan Vanda Cam Đỏ - Bông To Đẹp Size Khủng Long
Giá: 480,000₫
 Lan Vanda Jack Red - Bông Đẹp [Giao hàng toàn quốc]  Lan Vanda Jack Red - Bông Đẹp [Giao hàng toàn quốc]
Giá: 200,000₫
 Lan Vanda Lá Kim Singapore  Lan Vanda Lá Kim Singapore
Giá: 170,000₫
 Lan Vanda Nắng - Vanda Lá Kim [Siêng Hoa]  Lan Vanda Nắng - Vanda Lá Kim [Siêng Hoa]
Giá: 170,000₫