[Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]

SKU:ASCSM
60,000₫

Mô tả

Lan Asco Con Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm có hương thơm ngào ngạt từ Ngọc điểm và có dáng cây Vanda do được lai tạo từ 2 loại cây này. Đây là giống cây khỏe và siêng ra hoa phù hợp với khí hậu Việt Nam. Lan Asco có các đặc điểm sau:

  • Tên hoa: Lan Asco
  • Loại lan: Đơn thân
  • Tầng lá: Nhiều tầng (cao trên 15-20 cm)
  • Màu hoa: Vàng, Đỏ, Cam, Tím, Trắng,...
  • Cây con đảm bảo có rễ và khỏe

Giao hàng toàn quốc

Liên hệ: 0764.39.7777

 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]
 [Cây Con] Lan Asco Thái Lan - Vanda lai Ngọc Điểm Hoa Thơm [Giao hàng toàn quốc]