Giá cây lan tháng 9/2021

Sau đây Jack xin tổng hợp giá cây lan tháng 9/2021 để các bạn có thể tham khảo:

Cây lan:

Giá lan Mokara cây lớn = 139,000 VND

Giá lan Mokara cây con = 30,000 VND

Giá bó hoa lan tươi Mokara nhiều màu (10 nhánh) = 150,000 VND

Giá lan Vanda lá kim lớn = 149,000 VND

Giá lan Vanda lá kim con = 50,000 VND

Giá lan Asco Thái lớn = 169,000 VND

Giá Lan Asco Thái nhỏ = 60,000 VND

Giá lan Hồ Điệp Rừng = 250,000 VND (Cây có nhiều con)

Giá lan Cattleya ~= 100,000 - 250,000 VND

Giá Lan Đai Châu - Ngọc Điểm: Cây nhỏ 120,000 VND (3 cặp lá), cây trung 250,000 VND (4-5 cặp lá), trên 5 cặp lá liên hệ

Giá lan Brassavola = 100,000 - 200,000 VND/bụi nhiều cây

Giá lan Đuôi cáo = 180,000 VND

 

Giá "Giá thể" 

- Đá Vermiculite – đá Vơ mi Namix: Bao 5l 800g = 40,000 VND, Bao lớn 100l 12kg = 430,000 VND

- Đá Pumice Namix (đá bọt, đá lông vũ, đá thấm thủy): 3-6mm "Gói 5kg = 40,000 VND", "Bao 20kg =90,000 VND"; 5-8mm "Gói 5kg = 40,000 VND", "Bao 20kg =210,000 VND"; 10-20mm "Gói 5kg = 35,000 VND", "Bao 20kg =210,000 VND"

- Giá Thể Đá Perlite Trân Châu: Gói 5l 350g = 30,000 VND; Gói 20l 1.4kg = 90,000 VND; Bao 100l 8.5kg = 370,000 VND

 

Để liên hệ tư vấn, đặt mua cây vui lòng gọi số: 0764.39.7777

Mua cây lan trực tuyến: https://cuahangjack.com/ 

Tags: Giá hoa lan
← Bài trước Bài sau →